Gruppetrening

Her kan du sjå våre gruppetimar

Funksjonell Styrke

Funksjonell styrketrening er kort sagt ein treningsform som inneber at du trenar meir enn kun ein muskel.
Med fokus på bevegelighet, balanse og koordinasjon og øvingar som aktiverer fleire forskjellige musklar samtidig.
Målet med funksjonell styrketrening er å utvikle styrke og funksjonalitet i bevegelsane. Timen passar for alle og øvingane kan tilpassast ved behov.
Saman jobbar me oss gjennom 55 minutt med styrkeøvingar for heile kroppen.

Pilates

Pilates-metoden er ei form for kvalitativ styrketrening med stabilitet og kroppskontroll som mål. Det handlar ikkje om å "pumpe" opp musklane for at dei skal bli så store som mogleg, men heller å forlenge muskulaturen. Hovudfokus i Pilates er på eit sterkt senter eller mageområde, og handlar om å byggje den indre støttemuskulaturen grundig opp frå botnen av, slik at vi kan bere kroppen vår på ein riktig måte. Ein trener Pilates med rolege og skånsame, men effektive øvingar. I desse øvingane er ein heile tida i rørsle, ein stoppar sjeldan opp i statiske posisjonar. Og alt skjer i takt med roleg innpust og utpust. Pilates gir resultat på ein rask og effektiv måte. Pilates er ein flott måte å trene på for å førebyggje skadar, men og flott viss ein slit med nokre "vondtar" her og der.

Seniortrim

Målet med denne timen er å bedre kondisjonen, behalde/betre styrke og jobbe med balansen til godt vaksne. På timen er det ein lett tone og alle er velkomne. Det er alltid ein øvelse som passar for deg.

Step

Styrke Basic

Ein styrketime kor vi jobbar oss gjennom heile kroppen med fokus på dei største muskelgruppene. Vi bruker vektstong, stepkasse, strikk og catslides. Belastinga regulerast etter eiga fysisk form og behov.Instruktøren hjelper deg med teknikk og gir alternativ til øvingar slik at alle kan delta.

Sykkel Lett

Dette er ein time som er tilpassa for deg som er ny på trening og vil koma igang med sykling i sal. Det er gjennomgang av sykkelinnstillingar før vi sett igang med økta. Målet med timen er å betre utholdenheita. Instruktøren ledar deg gjennom forskjellige arbeidsperiodar til motiverande og fengande musikk.

Sykkel Medium

Målet med timen er å betre utholdenhet. Instruktøren guider deg gjennom forskjellige intervaller til motiverande musikk. Intervaller, tempo, takt og ståande perioder er litt lengre og raskare enn på ein sykkel lett time. Dette er ein time som passar for deg som har sykla litt før eller er vandt til mosjon.

Sykkel Hard


Målet med timen er å betre utholdenheta. Instruktøren guider deg gjennom forskjellige intervallar til motiverande musikk. Intervaller, takt, tempo og stående perioder er lengre og hardare enn på andre sykkeltimer. Dette er ein time som passar for deg som har trena frå før, og vil arbeide hardt på sykkelen. Du skal vera veldig sliten når du går ut av denne timen.

TRX

TRX er ein slyngetreningstime, der du forbedrar styrke, fleksibilitet, balanse og uthaldenhet gjennom funksjonelle øvingar. Du nyttar deiga kroppsvekt for å skape motstand under treninga, og kan derfor justere vanskelighetsgraden, uansett fysisk form. Slyngetreningsprinsippet er blir nytta innan mange idrettsgreinar, som blant anna langrenn, sykling, løyping og har ein unik evne til å styrke kjernemuskulaturen og virke skadeførebyggande på blant anna, rygg, kne og skulderplager.

Lett Zumba

Zumba Gold har alle elementene du finner i en vanlig Zumba Fitness time, men vi unngår hopp og raske dreininger. Passer for alle som liker å bevege seg til musikk.

Tabata

Ein gruppetime med høy intensitet som gir deg ein herleg kombinasjon av styrke og kondusjon. Vi jobbar i tabataintervall med 20 sek jobb og 10 sek kvile. For deg som likar høgt tempo og ønskjer å bli skikkeleg sliten.

Cardio/Step

Ein gruppetime kor du får opp pulsen med enkle stegkombinasjonar og fengande musikk. Ein gruppetime for deg som er trigga av høg puls og musikk. Energi og treningsglede er i fokus.

HIIT Ungdom

Dette er ein gruppetime med høg intensitet (for ungdom) kor du får utfordra deg både i forhold til styrke og kondisjon. Du kan forvente å bli sliten og svett!

Kickstart Styrke

Ein god morgentrim kor vi jobbar oss gjennom heile kroppen. Dette er ein gruppetime med fokus på teknikk og progresjon. Vi brukar vektstong og stepkasse. Instruktøren hjelper deg med teknikk og gir alternativ til øvingar slik at alle kan delta

Bli medlem

Klikk her for å bli medlem hos oss

Bli medlem