Team Sterke-Nils

Introduksjon

 • Mette Mo

  Timar: Seniortrim og Lett Zumba
  Sammen med Cecilie har jeg ansvar for den praktiske drift av senteret og individuell veiledning i styrkesalen. I tillegg til jobben på Sterke-Nils har jeg egen fysioterapipraksis på Helsehagen i Seljord.

  Bakgrunnn / utdanning og kurs: Fysioterapiutdanning ved Statens Mensendieck-høyskole. Lederutdanning og diverse kurs og deltidsutdanninger innen kroppsbevissthet, bevegelse og bevegelsesanalyse, avspenning, sansemotorikk, friskvern og trening. Jeg liker å fordype meg i det som fatter interesse. Jeg har fordypet meg ekstra i Zumba-systemet og har der følgende kurs: Zumba Basic 1, Zumba Basic 2, Zumba Toning, Zumba Gold, Zumba Aqua, Zumba Pro Skills, Zumba Glutes og Zumba Core. I november 2013 tok jeg sertifisering i å lede grupper med TriggerPoint performance SMRT-CORE. Det er en blanding av trening og "behandling" av bindevevet ved hjelp av en massasjerulle. Våren 2014 tok jeg utdanning som Aktiv Instruktør på Norges Idrettshøyskole. Dette er en utdanning for fysiotrerapeuter og Personlig trenere med fokus på trening for Kreftoverlevere.


  Bakgrunn / praktisk erfaring: I løpet av mine 35 år med fysioterapipraksis har jeg alltid ledet grupper. Jeg har hatt grupper i vann og på land, sommer og vinter, ute og inne...

  Hva motiverer meg: Jeg er et utpreget team-menneske som mener at vi sammen er så mye mer enn hver enkelt alene, og jeg mangler konkurranseinstinkt. Så det som motiverer meg er alle de herlige menneskene jeg får trene sammen med, alle de gode ansiktsuttrykkene, latteren blandet med svette, og en del slit. Jeg synes det er like spennende hver gang jeg går inn til en ny gruppetime - hva møter meg og hvem møter jeg? Mest av alt gleder det meg når noen forteller at treningen har gjort en forandring i deres liv til det bedre. Det kan være mindre smerter, blitt gladere eller føler seg sterkere og mer fornøyd med seg selv. Og til sist, alle de dyktige og inspirerte instruktørene på senteret motiverer meg!

 • Karoline Dahl Finmark

  Timar: Funksjonell styrke, sykkel lett og styrke lett. I tillegg til det kan jeg tilby PT timer.

  Bakgrunn/ utdanning og kurs: Har en bachelor i faget folkehelsearbeid fra Universitetet i Agder. Herunder ett år med praktisk og teoretisk ernæring og et halvt år med personlig trener utdanning, nivå 3. Bacheloroppgaven min handlet om sammenhengen mellom friluftsliv og god helse. Utdanningen tok for seg mange ulike temaer og har vært like nyttig i hverdagen som i yrkeslivet.

  Bakgrunn/ praktisk erfaring: Er gald i det meste av idrett og friluftslivsaktiviteter. Står en del på ski om vinteren og spiller fotball resten av året. Har noe erfaring fra kroppsøvingstimer fra vikarjobb på skole og noe veiledererfaring fra personlig trener utdanningen. Utenom det er gruppeinstruktør-rollen ny for meg og noe jeg ser frem til å utvikle meg i.

  Motiverar meg: Det viktigste med trening er å finne hva som passer deg, hva du liker. Det mest motiverende er når trening går fra å være noe du føler du «må» gjøre, til noe du har lyst til å gjøre. Uansett hvor fort man løper eller hvor tungt man løfter er det følelsen i kroppen som er det viktigste. Trening skal gi energi, ikke ta.

 • Cecilie Ajer Verpe

  Timar: Sykkel, Styrke Basic, Mage/rumpe/lår, Tabata, TRX og ellers vikar der det er behov. Saman med Mette har eg ansvar for praktisk drift av senteret, PT timar og individuell veiledning i styrkesalen.

  Bakgrunn/ utdanning og kurs: Eg har tatt utdanning innen markedsføring og økonomi ved Høgskulen i Sørøst-Norge og personleg trenar ved AFPT. Eg er sertifisert TRX intruktør, triggerpoint preformance SMRT-CORE intruktør og har hatt fleire kurs innen gruppeinstruktør rolla. Eg har også kurs som instruktør for livsstils endring.

  Bakgrunn/Praktisk erfaring: Eg har vært aktiv heile livet og har vore innom mange aktivitetar på vegen. Eg spela håndball aktivt i 12 år, ellers dreiv eg også med ridning , sykkel og styrketrening. Fjellturar og friluftsliv har også vore ein hobby eg har sett stor pris på. 3 år på idrettslinja på Bø VGS, med toppirett sykkel første året og toppidrett styrketrening andre året og toppidrett håndball tredje året. Eg har vore på Sterke-Nils Senteret sidan vi opna i 2011, med ei pause frå 2015 – 2018 der eg studera og jobba som instruktør, PT, resepsjonist og etterhver dagleg leiar på treningssenter i Bø.

  Motiverar meg: Jobben min som instruktør og PT motiverar meg, det å få ta del i andres utvikling og væra ein støttespelar på veg mot målet er virkelig givande. At folk setter av tid i sin hverdag til å trene saman med meg, utfordre seg sjølv, sprenge grenser og kjenne på meistring gjer meg takknemlig. Saman er vi betre.

 • Marte Tveiten Øya

  Timar: Barseltrim

  Bakgrunn/ utdanning og kurs: Utdanna økonom frå Høgskolen i Sørøst-Norge. Utdanna personlig trener frå Active Education. Eg er sertifisert TRX intruktør (level 2) og triggerpoint preformance SMRT-CORE intruktør.

  Bakgrunn/Praktisk erfaring: Spela fotball aktivt i 10 år. 3 år på idrettslinja på Bø VGS, med toppirett volleyball første året og toppidrett sprangridning andre og tredje år. Haldt på med sprangridning aktivt i 12 år og trena på Sterke-Nils sidan oppstart.

  Motiverar meg: Fornøgde deltakerar på timane mine, eit godt treningsprogram,forbedring og prestasjon. Kjensla etter å ha gjennomført ein effetiv og god økt, æ fantastisk.

 • Tor Reiten

  Timar: Sykkel lett mandager og onsdager

  Bakgrunn og utdanning; Her har du "Gamledoktoren" i bygda med all den kunnskap og kompetanse som det innebærer.

  Bakgrunn, praktisk erfaring: Eg har vært aktiv innen både ski og friidrett. Eg har vært trener for fotball lag, både guttelag og jentelag.

  Dette motiverar meg: Eg er opptatt av folkehelse generelt og ynskjer med mitt bidrag på Sterke-Nils Senteret å gjera ein forskjell for den modne del av befolkninga.

 • Camilla Johansen

  Timar: Cardio kompakt og TRX

  Bakgrunn / utdanning og kurs:Sertifisert TRX instruktør siden januar 2014 og sertifisert Corebar instruktør siden høst 2014.

  Bakgrunn / praktisk erfaring: Eg har drevet med aerobic så ofte som råd sidan jeg var ungdom.

  Dette motiverar meg: Fornøyde gruppedeltagere, hard trening og humor motiverer meg.

 • Haldis Thorvaldsen

  Timar: Sykkel medium på fredag.

  Bakgrunn / utdanning og kurs: Jeg er utdanna førskolelærar og har Grunnfag idrett frå Eik lærarhøgskole.

  Bakgrunn / praktisk erfaring: Jeg begynte som sykkelinstruktør da jeg fikk spørsmål fra Arne om jeg kunne tenke meg å være vikar. Det var helt tilbake til den tiden vi brukte styrkerommet/bomberommet som sykkelsal. Jeg er ganske selvlært som instruktør, men elsker å lære og har fått gode tips. Jeg har spilt volleyball for Seljord IL i mange år, også som trener.I tillegg har jeg sittet i styret for Barneidretten, og hatt ansvar for å veilede studentene som skulle ha barneidrett.

  Dette motiverar meg:Jeg blir veldig lett motivert, og her er et knippe av hva som motiverer meg; Full sykkelsal med forventningsfulle deltagere, å se at jeg kan være en motivator, å bli møtt av folk som kommer på timer gang etter gang, en klapp på skulderen med "bra time" - men også når jeg får gode tips til forbedring, å delta på andre instruktører sine timer - og få tips som kan gjøre mine timer bedre, å høre folk snakke om "senteret" på bygda - det å få være med å bygge opp noe som i stor grad har blitt et møtested for mange i Seljord og til slutt - høre musikk på radioen som jeg kan bruke på timene mine.

 • Tone Bøhn

  Timar: Funksjonell Styrke og Pilates

  Byrja på Sterke-Nils senteret: Ved oppstart

  Bakgrunn/Praktisk erfaring: Eg har i mange år jobba som lærar med mykje kroppsøving. Fysisk aktivitet som fjellturar, har alltid vore viktig i mitt liv og eg har delteke på ulike treningstilbod der eg har budd.
  Eg var med å starta "jentetrimmen" i Flatdal i år 2000, og hadde ein periode trimgruppe både i Flatdal og Åmotsdal. Etterkvart overtok eg Folketrimmen i Seljord. Eg byrja med Pilates etter ein hofteskade i 2003, og innførte etter kvart Pilatesøvingar inn i dei andre trimgruppene mine. Blei sertifisert pilatesinstruktør i 2015.

  Utdanning/Kurs: Lærarutdanning frå Oslo lærarhøgskule med m.a.kroppsøving.
  Kurs i "sansemotoriske trening" og "forebyggende helsegymnastikk".
  Sertifisert Pilatesinstruktør frå Pilates Room i oslo.

  Min favorittreningsform: Eg er glad i både Pilates og andre treningsformar. Eg likar å trene med full musikk, gjerne danserelaterte treningsformer som Zumba og aerobic.

  Dette motiverar meg: Som instruktør blir eg motivert av alle dei utrulige positive folka som møter på treninga med humør og forventingar, og som gir så mykje dei kan på treningane. Det gir masse energi.

 • Håvard Velta

  Timar: Ansvar for to sykkeltimar, ein på måndag og ein på onsdag. Stiller også som vikar på sykkeltimar ved behov.

  Bakgrunn / erfaring:
  Etter mange år i anleggsbransjen med fysisk arbeid blei det etterhver meir administrativt arbeid. Da fant eg ut at noko måtte gjæras. Meldte meg inn på Elixia i Asker og trente både der og i Sandvika/Bekkestua. Det var da eg begynte med spinning. Holdt på med det noen år der før eg flytta til Seljord på heiltid.
  Meldte meg inn på Sterke-Nils i slutten av 2011. Etter å ha vært med på sykkeltimer inne og utesykling begynna eg som vikar på Sterke-Nils for dei andre sykkel instruktørane.
  Er også medeigar og teknisk sjed ved Seljord Varmeservice.

  Dette motiverar meg:
  Det å vite at det sitter folk å venter på ta seg ut 100% er ein sterk motivasjon. Har dei siste åra også deltatt i nokre sykkelritt, da må ein være forberedt. I vinterhalvåret er sykkeltimer inne den viktigaste måten å forberede utesyklinga på.
  Kjør hardt, kjør stil!!!!!

 • Ingebjørg Aarbakk

  Timar: Sykkel medium på torsdagar

 • Linda Bakås Råmunddal

  Timar: Barseltrim

  Bakgrunn/ erfaring: Eg er utdanna ergoterapeut og personleg trenar og har i fleire år jobba innan psykisk helse. Eg har gjentatte gonger sett kor viktig fysisk aktivitet er, både for den fysiske og psykiske helsa.

  Dette motiverar meg: Det kan være vanskeleg å kome i gang med trening på eigenhånd. Det å være ein del av eit treningsmiljø, som Sterke-Nils senteret, kan gjere det lettare både å kome i gang og fortsette med trening. Fysisk aktivitet har alltid vore ein viktig del av livet mitt og det å kunne bidra til at andre opplever trengingsglede og mestring motiverar meg!

Bli medlem

Klikk her for å bli medlem hos oss

Bli medlem