Vi verdset våre lojale medlemmer!


Vi ønskjer å gje alle som har vore medlem i over et år mogelegheita til å fryse medlemskapet ikkje berre ein, men tre månadar i løpet av kvart kalenderår.

For å fryse medlemskapet må du sende en epost til post@sterkenils.no minst 14 dagar før ønska frys. Du kan berre fryse medlemskapet heile månadar. Du vil få godskrive ein betalingsfri periode tilsvarande perioden for frys. Adgangskortet til treningssenteret vil bli deaktivert i frysperioden.

God sommar helsing oss på Sterke-Nils senteret! :)

Bli medlem

Klikk her for å bli medlem hos oss

Bli medlem