Nye prisar frå januar 2022


Kjære medlem,

Frå 01.01.2022 aukar vi prisen på medlemskap på Sterke-Nils Senteret.

Årsaka er at vi blir nøydd til å justere opp prisane for at senteret skal kunne gå rundt, og for at vi skal ha nok midlar til å kunne tilby våre medlemar eit best mogeleg treningstilbod. Dette blir første prisjusteringa sidan 2017.

Her er oversikt over dei nye prisane:

Månadsmedlemskap:

  • Ordinær: 599
  • Student: 499
  • Honnør: 499

Årsmedlemskap:

  • Ordinær: 449
  • Student: 399
  • Honnør: 410


Familiemedlemskap:

  • 1137 for 3 personer + 249 per ekstra medlem


Vi håpar på din forståing vedrørande dette. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål rundt ditt medlemskap.

Bli medlem

Klikk her for å bli medlem hos oss

Bli medlem