Nye nasjonale tiltak f.o.m. onsdag 15.12

Med dei nye reglane har vi berre lov til å holde opent for individuell trening. Alle gruppetimar og squash utgår derfor inntil vidare.

Slik blir rutinane på treningssenteret:

  • Tren berre om du er heilt frisk
  • Alle medlemmar må registrere medlemskortet i døra og skrive seg inn på skjema på treningssenteret
  • Maks 20 stk i styrkesalen. Er det fleire må du vente eller komme tilbake seinare
  • Alle må holde 1 meters avstand (2 meter ved hard fysisk aktivitet)
  • Hugs å vaske av alt utstyr du har brukt
  • Garderobane blir heldt open, men med 1 meters avstand


Med dei nye nasjonale tiltaka er det viktig at reglar om vasking og avstand blir tatt på alvor og overhaldast gjennom heile treningsøkta. Vi er veldig glade for å kunne holde opent og fortsetje å gi våre medlemmar eit treningstilbod.

God trening!


Bli medlem

Klikk her for å bli medlem hos oss

Bli medlem